Banner leaselink


Regulamin sklepu

 • Sklep dewalt.com.pl jest prowadzony przez firmę: 
  Anker Service Jerzy Kroczek
  Partyzantów 76              
  80-254 Gdańsk
  NIP: PL 626- 066- 92- 17,
  REGON: 190893795,
  Wpis - Nr ewidencji 59097 Wydział Ewidencji Działalności Prezydent Miasta Gdańsk 
  KONTO BANKOWE: 45 1090 1098 0000 0001 0229 6129
  dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 • Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 • Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 • Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. 
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. 
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego. 
 • W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.dewalt.com.pl/polityka-prywatnosci_s_15.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu dewalt.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • Koszt przesyłki wynosi 17,50 zł i 27,50 zł za paczkę pobraniową niezależnie od kwoty zamówienia.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 • REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
  Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nabywania i realizacji przedpłaconych Bonów podarunkowych
  • I. DEFINICJE
   Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
   • Wydawca – Anker Service Jerzy Kroczek Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk
    NIP: PL 626- 066- 92- 17,
    REGON: 190893795,
    Wpis - Nr ewidencji 59097 Wydział Ewidencji Działalności Prezydent Miasta Gdańsk
    KONTO BANKOWE: 45 1090 1098 0000 0001 0229 6129
   • Salon sprzedaży – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, oraz strona www.dewalt.com.pl
   • Bon podarunkowy – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Salonach sprzedaży w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
   • Klient – osoba, która w Salonie sprzedaży lub na stronie www.dewalt.com.pl dokonuje zakupu Bonu Podarunkowego.
   • Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Bonu podarunkowego, przedstawiający ją do realizacji w Salonie sprzedaży lub podając kod podczas realizowania zamówienie na stronie internetowej.
   • Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez firmę Anker Service.
   • Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Bonie podarunkowym na Towary oferowane przez Wydawcę.
  • II. NABYCIE I WYDANIE BONU PODARUNKOWEGO
   • Bon podarunkowy może zostać nabyty w punkcie sprzedaży lub przez stronę www.dewalt.com.pl
   • Klient ma możliwość zakupu Bonu podarunkowego na podane kwoty 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł.
   • Bon podarunkowy wydawany jest Klientowi w postaci karty plastikowej lub wysłana na maila w formacie pdf.
   • Zapłata za Bon podarunkowy może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę. Płatność za Bon podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego Bonu podarunkowego.
   • Przy zakupie Bonu podarunkowego nie są uwzględniane żadne rabaty.
   • Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
   • Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
   • Bon podarunkowy nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.
  • III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE BONU PODARUNKOWEGO
   • Środki zgromadzone na Bonie podarunkowym mogą być wykorzystane przez Użytkownika w Salonie sprzedaży lub na stronie internetowej w części lub w całości.
   • Bon podarunkowy daje możliwość, wedle wyboru Użytkownika, do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów do wysokości przyznanego na Bonie podarunkowym limitu.
   • W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Bonie podarunkowym Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności.
   • Bon Podarunkowy jest ważna od momentu jej wydania Użytkownikowi i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
   • Termin ważności Bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia przez Użytkownika od Wydawcy.
   • Bon podarunkowy po upływie terminu jej ważności może zostać ponownie aktywowany przez Wydawcę wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez Użytkownika w okresie jego ważności pozostałych na nim środków. W celu przedłużenia terminu ważności Bonu podarunkowego Użytkownik zobowiązany jest zgłosić żądanie ponownej aktywacji.
   • Przy zakupach, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Bonu podarunkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Bonie podarunkowym w gotówce. Pozostała, niewykorzystana wartość, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Bonu podarunkowego.
   • Bon podarunkowy jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
   • Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Bonu podarunkowego do wykorzystania.
  • IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ BONU PODARUNKOWEGO
   • W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach sprzedaży przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych na Bon podarunkowy w kwocie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi
  • V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • Treść Regulaminu jest dostępna w Salonie sprzedaży oraz na stronie internetowej: www.dewalt.com.pl
   • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
   • Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej oraz w Salonach sprzedaży.
   • Regulamin obowiązuje od 20.03.2023.
 • ZASADY REKLAMACJI
  •  Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze.
   Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego kopii oraz o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią pod numer 515 281 352 w celu rozwiązania problemu. Spisanie protokołu musi nastąpić w dniu otrzymania dostawy.
   W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji naszemu pracownikowi.
  • Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Anker Service Jerzy Kroczek Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.
  • Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
   • Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy, którym jest Anker Service Jerzy Kroczek. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@dewalt.com.pl lub drogą pocztową na adres firmy Anker Service Jerzy Kroczek w Gdańsku.
   • Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u podmiotu udzielającego gwarancji, a firma Anker Service Jerzy Kroczek jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
  • Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   Pracownicy Anker Service Jerzy Kroczek niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.
  • W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.
   W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Anker Service Jerzy Kroczek zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za towar uznany w procesie reklamacji.
  • NIEWYGODA I NIEDOPASOWANIE OBUWIA DO STOPY NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI Z TYTUŁU WAD KOSTRUKCYJNYCH.
   Wielkość,  tęgość i kształt stopy są cechami osobniczymi, innymi dla każdego . Należy dobrać fason odpowiedni do własnej stopy i bardzo dokładnie przymierzyć obuwie przed rozpoczęciem użytkowania-towar użytkowany nie podlega zwrotowi.
  • Koszty transportu towaru do/z reklamacji.
   Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres wskazany przez naszych pracowników.
   W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
          Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze środków transportu sklepu internetowego. W takim przypadku odbiór reklamowanego towaru od Klienta do firmy Anker Service Jerzy Kroczek lub do innego punktu reklamacyjnego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja jakościowa zostanie uznana bądź oddalona przez producenta.
          W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.
          W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient zgodnie z tabelą opłat firmy kurierskiej.
   Anker Service Jerzy Kroczek wystawia fakturę VAT za usługę transportową.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i politykę prywatności sklepu dewalt.com.pl. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło